Zelená domácnostiam

V rámci projektu Zelená domácnostiam, bude možné získať podporu na inštaláciu tepelných čerpadiel, ktoré budú slúžiť predovšetkým na vykurovanie. Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré využíva teplo z vonkajšieho prostredia. Je určené najmä pre nízkoteplotné vykurovacie systémy, ako je napr. podlahové, stenové alebo stropné vykurovanie, v domoch s dobrou tepelnou izoláciou. Vďaka efektívnemu využívaniu obnoviteľnej energie znižujú tepelné čerpadlá prevádzkové náklady domácnosti na vykurovanie a prípravu teplej vody.

Prostredníctvom tepelných čerpadiel je možné využiť energiu z okolitého vzduchu, zeme alebo vody na ohriatie vody, ktorou sa zabezpečuje vykurovanie alebo príprava teplej vody. Podporené budú tepelné čerpadlá vzduch-voda, zem-voda a voda-voda, ktoré splnia stanovené technické podmienky. V závislosti od spôsobu odovzdávania tepla do priestoru, je možné tento zdroj využiť aj na chladenie rodinného domu.

Tepelné čerpadlá patria medzi najvýhodnejšie zdroje vykurovania. Dôvodom sú predovšetkým veľmi nízke prevádzkové náklady a istota dodávok tepla vďaka čerpaniu energie z okolného prostredia. Ďalšou výhodou je ekologickosť - najmä v porovnaní s konvenčnými zdrojmi tepla, ako sú uhlie, plyn alebo olej. Tepelné čerpadlá je možné použiť nielen pre vykurovanie, ale i chladenie a ohrev teplej vody. Okrem toho sú tepelné čerpadlá nenáročné na údržbu. Vzhľadom k tomu, že tepelné čerpadlá nie sú závislé na rope a zemnom plyne, nemusia sa ich vlastníci obávať o výšku cien týchto palív v budúcnosti. Tepelné čerpadlá patria medzi zdroje energie budúcnosti a ponúkajú dlhodobú bezpečnosť dodávok.

Viac ako iba kúrenie

Tepelné čerpadlá sa obvykle používajú pre vykurovanie a ohrev teplej vody. Tepelné čerpadlo je ale možné využiť aj pre podlahové chladenie. Toto riešenie oceníte predovšetkým v teplých letných dňoch. Pre funkciu chladenia nie je nutné žiadne ďalšie vybavenie, tepelné čerpadlo ale musí túto funkciu podporovať (napr. čerpadlo typu LWRc-8kW). Väčšina tepelných čerpadiel má nainštalovaný elektrokotol ako záložný zdroj energie (napr. čerpadlo typu LWRb-8kW alebo LWRc-8kW).

Návratnosť investície do tepelného čerpadla LWRb-8kW je cca 2 roky.

Platí pre rodinný dom strednej veľkosti (výpočtová tepelná strata cca 7kW) za predpokladu podlahového kúrenia v celom objekte.

Ako sme k tomuto číslu došli?

Pri zmieňovanej tepelnej strate domu 7kW vychádza spotreba energie na vykurovanie 15MWh/rok. To predstavuje v prevádzkových nákladoch elektrokotla cca 1500€. Podľa skúseností z niekoľkých zím u objektov tejto veľkosti prakticky nedochádza k prepnutiu na záložný zdroj tepla, alebo k prepnutiu dôjde iba na veľmi krátku dobu. Za týchto okolností sa priemerný vykurovací faktor COP pohybuje okolo čísla 3. Inými slovami - prevádzka vás vyjde na 1500 : 3 = 500€. Vzhľadom k tomu, že je priamo v tepelnom čerpadle už vstavaný elektrokotol, môžete odčítať investíciu do elektrokotla cca 680€.

Úspora prevádzkových nákladov za dva roky predstavuje 2 tisíc + 680 za elektrokotol = 2680 .

Scroll to Top