Tepelné čerpadlo špirála

Plyn alebo Tepelné čerpadlo?

O koľko je tepelné čerpadlo drahšie ako plynový kotol?

U tepelného čerpadla sú v cene zahrnuté všetky náklady potrebné na jeho inštaláciu. U plynového vykurovania je časť nákladov na obstaranie funkčného systému rozdelená na viac častí. Dodávka kotla, montáž od kurenárskej firmy, časť od stavebnej firmy komín, plynovod a náklady na privedenie plynu. Sčítaním všetkých týchto nákladov na inštaláciu plynového vykurovania zistím, že rozdiel v cene medzi plynovým vykurovaním a tepelným čerpadlom nie je tak veľký, ako by ste čakali.

Rodinný dom s tepelnou stratou 10 kW, podlahovým kúrením a štyrmi obyvateľmi.

Obstarávacie náklady plynového vykurovania .......... 6 069 €

Obstarávacie náklady systému voda-voda Širála ........ 7 397 €

Rozdiel v obstarávacej cene je ....................... 1 328 €

Koľko ušetrí tepelné čerpadlo oproti plynovému kotlu?

Tepelné čerpadlo dokáže ušetriť približne 45 až 55% z celkových prevádzkových nákladov domu. To predstavuje u nového zatepleného rodinného domu s tepelnou stratou 10 kW úsporu približne 1 146 euro ročne. Pokiaľ by ceny energií už nerástli, ušetrí tepelné čerpadlo po 5 rokoch prevádzky 5 730 eur, po 10 rokoch 11 460 a po 15 rokoch 17 190 eur. Ak ceny energií budú rásť, budú tieto čiastky výrazne vyššie. Táto kalkulácia je pre tepelné čerpadlo zem-voda, pre tepelné čerpadlo voda-voda vzhľadom k vyššiemu COP vychádza ešte priaznivejšie.

Kedy sa mi investícia do tepelného čerpadla vráti?

Za tepelné čerpadlo, podľa vyššie uvedeného príkladu zaplatíte o 1 328 eur viac ako za plynové vykurovanie. Ak si túto investíciu do tepelného čerpadla porovnáte s výškou ročnej úspory prevádzkových nákladovu 1 146 eur, jednoduchým výpočtom dostaneme návratnosť mierne cez 1 rok. Pokiaľ budú ceny energií rásť aj dosiahnutá úspora a reálna návratnosť bude ešte výrazne kratšia.

Podrobné vysvetlenie a výpočty nájdete u kolegov tu, čím im úprimne ďakujeme.

Lepšie ako návratnosť, je pozerať na tepelné čerpadlo ako na finančnú investíciu. Ak si vložíte 1 146 eur do banky získate približne na úrokoch 60 eur, ktoré budeme musieť ešte zdaniť. Ak tieto peniaze investujete do tepelného čerpadla získate 1 146 eur čistého výnosu, čo je 86%. Ešte pred 3 rokmi bola návratnosť tepelného čerpadla podľa vyššie uvedeného príkladu skoro 4 roky. Dnes je to jeden rok. Dlhodobý rast energií jednoznačne hovorí pre voľbu tepelného čerpadla.

Prečo práve špirálu

1. Nižšia spotreba vody

Vieme, že vody nie je nazbyt, preto ju môžete ochladiť čo najviac a pracovať s minimálnym prietokom. Pre výkon 7kW je minimálny prietok 0,175l/s = 10l/min = 0,6m3/h.

2. Pracuje bez filtrácie - odpadá potreba čistiť filer.

Vodu zbavujeme hrubých nečistôt na sitku ponorného čerpadla, alebo sacieho koša. Jemnejšie nečistoty sú odnášané vodou celým systémom do odpadu.

3.Teplota vody stačí 3°C.

Nie vždy má zdrojová voda viac ako 8°C ako požadujú iní.

4. Prevádzka bez servisných prehliadok.

Prečo platiť drahý servis? Vaša chladnička tiež pracuje bez kontrol a servisovania.

5. Minimálne nároky na kvalitu vody.

Vodný cesty primárneho okruhu tvoria hladké plochy medi.

6. Nezanáša sa

Konštrukčným usporiadaním dosahujeme rýchlosť prúdiacej vody, pri ktorej sa odplavujú nečistoty.

Scroll to Top